VUOKRAUSEHDOT

SOPIMUSOSAPUOLET
Näitä ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, m
Paku24 / Nordsen Oy: n, Y-tunnus: 2201032-2
(jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottaja
(jäljempänä Asiakas) välillä.

PAKETTIAUTON LUOVUTUS

Autonvuokrauksen ikäraja on 19 vuotta. Vuokraamolla on oikeus tarkistaa vuokrasopimuksen tekijän luotto- ja ajokorttitiedot. Asiakkaalla (kuljettajalla) on oltava voimassa oleva vähintään vuoden vanha suomalainen ajokortti sekä omissa nimissä voimassaoleva luotto- tai pankkikortti (Visa Electron käy) turvatakuuta varten. Maksun voi kuitenkin edelleen suorittaa käteisellä tai muulla maksukortilla. Luottokortti vaaditaan ainoastaan turvallisuussyistä, panttia ei veloiteta.
Pakettiautoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.
Luovutuksen yhteydessä tarkastetaan Pakettiauton ulkoinen kunto. Vauriot merkitään sopimukseen mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Pakettiauto luovutetaan siivottuna ja palautetaan siivottuna. Vuokraamon tulee luovuttaa pakettiauto lainmukaisessa käyttökunnossa asiakkaalle sovitussa paikassa ja sovittuna aikana. Vuokraamo on velvollinen antamaan asiakkaalle riittävän opastuksen, sekä ohjeet pakettiauton käytöstä. Ellei Asiakas saa pakettiautoa käyttöönsä sovitusti, johtuen Vuokraamon tekemästä virheestä, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä, kun Asiakas vastaanottaa pakettiauton ja päättyy sopimukseen merkityn ajankohdan mukaan tai muuten ennalta sovittuna päättymisajankohtana. Asiakas hyväksyy, että ajoneuvon sijainti voidaan paikantaa GPS-paikantimella. Vuokra-aika veloitetaan varatun ajan mukaan, eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka pakettiauto palautuisi ennen vuokra-ajan päättymistä. Asiakas sitoutuu noutamaan pakettiauton varauksen mukaan sovittuna aikana ja sovitusta paikasta.

PAKETTIAUTON PALAUTUS

Asiakkaan on palautettava pakettiauto viimeistään sopimukseen merkittynä ajankohtana sovittuun paikkaan ja palautettava pakettiauton avaimet Vuokraamon edustajalle. Mikäli varausta pidennetään varauksen aikana, pidennyksen hinta on sama kuin uuden varauksen tekeminen eli 39€ tunti ja jokainen seuraava tunti on 5€. Ota huomioon , että varauksen pidentäminen tässä vaihessa ei aina ole mahdollista. Sopimusajan ylittyessä Vuokraamolla on oikeus periä Asiakkaalta myöhästymissakko. Lasku lähetetään automaattisesti asiakkaalle, mikäli autoa ei ole palautettu sovittuun paikkaan ajoissa. Myöhästymismaksu on 150 euroa jokaiselta alkavalta ylittyvältä tunnilta. Jos Asiakas jättää pakettiauton palauttamatta vuokra- ajan päättyessä, kun vuokra- ajan pidentämisestä ei ollut sovittu, kyseessä on sopimusrikkomus ja asiasta ilmoitetaan poliisille. Vuokraamolla on silloin oikeus periä vähintään 2500 euron korvaus laiminlyönnin Vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

PAKETTIAUTON KÄYTTÖ

Asiakas on velvollinen huolehtimaan vuokratusta pakettiautosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan ja noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään pakettiautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan pakettiautoa tai luovuttaa pakettiauton toisen kuljetettavaksi jos toinen kuljettaja on vuokrasopimukseen erikseen merkitty vuokrasopimukseen. Kaikki kuljettajat tulee merkitä vuokrasopimukseen. Mikäli henkilö, jonka nimi ei ole vuokrasopimuksessa, ajaa pakettiautoa, sovelletaan vahingon sattuessa 2400 euron omavastuuta. Pakettiauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Pakettiauton käyttäminen hinaukseen, ajo-opetukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin on kielletty. Pakettiauton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Pakettiautossa tupakointi on ehdottomasti kielletty 200 euron sopimussakon uhalla. Lemmikkieläimiä kuljetettaessa pakettiauton penkit ja muu verhoilu on suojattava. Pakettiauto on palautettava samassa kunnossa kuin se oli vuokrattaessa, normaalia kulumista ja pesua luukunottamatta. Jos pakettiauto ei ole asianmukaisessa kunnossa – mukaan lukien myös normaalia suurempi likaantuminen sisäpuolelta sekä hajuhaitat- on Vuokraamolla oikeus periä Asiakkaalta kulut pakettiauton saattamisesta vuokraushetken kuntoon. Siivouksesta Vuokraamo veloittaa vähintään 100 €/ alkava tunti.

PAKETTIAUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE

Pakettiauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty.

POLTTOAINE JA PAKETTIAUTON HOITO

Polttoaine ei kuulu hintaan. Pakettiauto luovutetaan ja vastaanotetaan tankki täynnä. Asiakas tankkaa auton itse ja tankkauksen on tapahduttava vuokra-ajan sisällä. Auto tankkauksesta on esitettävä kuitti palautuksen yhteydessä. on tankattava lähimmällä mahdollisella huoltoasemalla ja tankki on silloin täysi kun sinne ei mahdu yhtään enempää. Kokeile polttoainepistoolin ensimmäisen naksahduksen jälkeen meneekö tankkiin vielä polttoainetta. Mikäli asiakas ei ole tankannut autoa itse, peritään 20 euron tankkausmaksu sekä kulutettu polttoaine.

Asiakas vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Asiakas on velvollinen vuokra-aikana huolehtimaan pakettiauton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, akku-, jäähdytin- ja jarrunesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

VASTUU PAKETTIAUTOSTA JA VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

Vahinkotapausta kohden Asiakas on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

-Korvaamaan kadonneet osat ja varusteet sekä pakettiautolle tai varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
-Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta vuokrasopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta (seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä).

Vakuutukset eivät kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja:

-Ylikuormaus
-Tupakanpolton aiheuttamat vahingot
-Väärän polttoaineen käytöstä aiheutuvat vahingot
-Renkaille, lyhdyille ja laseille aiheutuvat vahingot
-Ajaminen pakettiauton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa
-Ajaminen alueilla, joita ei ole tarkoitettu pakettiautolla ajamiseen
-Lumivahingot kun niistä on varoitettu merkillä (esim. Lumen pudotus katolta)

ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA, MAKSUISTA JA SAKOISTA

-Jos pakettiautolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Asiakkaan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, pakettiauton käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta taikka siitä, että Asiakas on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, esimerkiksi luovuttanut pakettiauton henkilölle, jota Vuokraamo ei ole hyväksynyt silloin Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

-Asiakas vapautuu korvausvastuusta silloin kun Vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta (esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella). Asiakkaan on maksettava kaikki vuokra- aikana pakettiauton käyttämisestä aiheutuvat kulut, kuten esim. ylikuormamaksut, pysäköintimaksut, pysäköintivirhemaksut, ylinopeudesta määrättävät sakot ja rikesakot. Maksamattomista maksuista Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 euron käsittelymaksun.

Asiakas hyväksyy, että vuokraamo voi tehdä mahdolliset jälkiveloitukset vuokrasopimuksessa mainitulta maksukortilta tai erillisellä laskulla. Kaikissa lisämaksuissa maksuehto 7 päivää netto.

Palveluhinnasto on luettavissa täältä

VAHINKO- JA VIKATAPAUKSET

Vahinko- ja varkaustapauksissa Asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon asiakaspalveluun. Liikennevahingon sattuessa Asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, Asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin ja toimitettava Vuokraamolle poliisin tapahtuneesta kirjaama kenttäraportti tai vastaava todistus.

-Mainittujen ilmoitusten tekemisen laiminlyöti, Asiakas on vastussa Vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika, voi vuokraaja vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa korjauttaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokralleottaja voi vaatia korkeintaan vain sen suuruista korvausta, miltä osin matka jäi tekemättä.

MYÖHÄSTYKSET JA TOTEUTUMATTOMAT VARAUKSET PAKI24.FI SYYSTÄ

Kun auton toimitus asiakkaalle myöhästyy niin vuokra-aika pidentyy myöhästyneen ajan automaattisesti.
Paku24 pidättää oikeuden peruuttaa varauksen väistämättömän tilanteen vähintään 12h ennen varauksen alkua, korvausvelvottomana.
Jos joudumme peruuttamaan varauksen alle 12h ennen varausta, niin asiakkaalla on oikeus vaatia Paku24:lta 15 euron korvausta, joko asiakkaan pankkitilille maksettuna tai vähentämällä kyseisen summan seuraavasta tilauksesta.
Korvausvaatimus on tehtävä kolmen päivän sisällä, peruuttamisen ilmoittamisesta.

OMAVASTUU

Vahingon sattuessa, asiakkaan on maksettava vakuutuksen omavastuu, jokaista vahinkotapausta kohden (kun on itse syyllinen tai syyllistä ei tiedetä). Vahinkoihin kuuluu mm. peltivauriot, tuulilasin vahingoittuminen ja kolmannen osapuolen aiheuttamat lommot. Myös varkaustapauksissa on maksettava omavastuu. Korjausmaksujen ollessa pienemmät, kuin omavastuu, asiakas maksaa vain todelliset korjauskulut. Omavastuun pienennys ei kuitenkaan korvaa pohjan eikä öljypohjan vaurioita.

PERUUTUKSET

-Varattujen aikojen peruutukset tulee tehdä vähintään 12 tuntia ennen vuokra-ajan alkua. Peruuttamattomasta varauksesta pidätämme oikeuden periä 30 euron suuruisen maksun.

JOS ASIAKASTA EI TAVOITETA PUHELIMITSE

-Varatun auton kuljettaja pitää olla tavoitettavissa varaukseen ilmoitetusta puhelinnumerosta sekä ennen vuokrausta, että sen aikana. Jos numeroon ei saada äyhteyttä, Vuokraamolla on oikeus peruuttaa varaus.

SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.