Sopimusehdot

Sopimusehdot koskevat seuraavat palvelut: ”Pakettiauto ja muuttomies”, ”Pakettiauto ja kuljettaja” sekä ”Asunnon tyhjennys”

Jos Paku24 työn johdosta rikkoontuu asiakkaan omaisuutta, täytyy asiakkaan tehdä kirjallinen reklamaatio Paku24:lle 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Kuluttaja-asiakkaiden vahingoista on ilmoitettava kahden viikon sisällä. Jos näin ei ole toimittu, on Paku24 vastuusta vapaa.

Paku24 työntekijän ja asiakkaan täytyy yksilöidä tapahtuma selkeästi (vahinko/törkeä huolimattomuus), mikä on johtanut tavaroiden tai kiinteistön rikkoontumiseen. Jos molemmat osapuolet ei pääse yhteisymmärrykseen, vahinko ei ole korvauksen piirissä.

Paku24 lainmukainen vastuu siirrettävälle irtaimistolle perustuu Tiekuljetussopimuslakiin. Kun Paku24 on vastuussa vahingosta, korvaus voi olla enintään 20€/kg kotimaankuljetuksissa. Asiakkaalla on mahdollisuus parantaa korvausturvaansa, jos hän ottaa erillisen kertakuljetusvakuutuksen toimeksiantoon.

Paku24:n korvausvastuulle ei kuulu: tunnearvo, välilliset vahingot ja muut menetykset;
Kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat esim. tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot ja muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat; Tavaran katoaminen.

Jos vahinko on aiheutunut jostain seuraavista seikoista, Paku24:n korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan:

•Asiakas ei ole pakannut tai suojannut tavaroita asianmukaisesti (pakkaus ja suojaus on aina asiakkaan     vastuulla, jos toisin ei ole sovittu);
•Tavaran kunto ei mahdollista sen turvallista siirtämistä, normaalista varovaisuudesta huolimatta;
•Tavara on erityisen altis ilman lämpöttilan tai kosteuspitoisuuden vaihtelulle;
•Elektroniseen laitteeseen ei ole tullut toimeksiannan aikana selviä ulkoisia vaurioita.

Asiakkaan vastuulla (ellei toisin ole sovittu) on huolehtia että;
•Muutossa käytettävät lastaus- ja purkupaikat, sekä reitit ovat vapaana.
•Tavaroiden pakkaaminen, sekä lattioiden ja pintojen suojaaminen.
Jos näitä ei ole noudatettu niin Paku24 ei ole korvausvastuullinen rikkoontuneista tai naarmuuntuneista tavaroista ja pinnoista.